Registracija blagovne znamke – cena za konkurenčno prednost

Skoraj vsako podjetje registrira svojo blagovno znamko. Obstaja pa seveda več različnih poti do registracije znamke. Te poti so povečini odvisne od obsega zaščite znamke ter tudi od načina upravljanja z intelektualno lastnino. Registracija blagovne znamke pa lastniku v nadaljevanju ponuja številne prednosti, ki so izjemnega pomena za njegov uspeh.

Registracija blagovne znamke in njene prednosti

Kot smo že omenili tovrstna registracija lahko lastniku ponuja številne prednosti. V prvi vrsti pri tem mislimo na zagotovljeno pravno varstvo. Tako lahko bistveno lažje dokazujemo lastništvo v primeru, če pride do določenega spora. Obenem pa registracija blagovne znamke v nadaljevanju privablja veliko število kupcev oziroma potrošnikov, ki nam ostajajo zvesti. Prav tako nam blagovna znamka, ki je registrirana, bistveno olajša in tudi izboljša pogajalsko pozicijo. Pomaga pa nam tudi pri diferenciaciji trga. Zelo pomembna naloga, ki jo opravlja, pa je tudi izgradnja pozitivne podobe podjetja. Za registracijo blagovne znamke cena glede na prednosti nikakor ni ovira!

Kaj pa pomeni patentna prijava?

Vemo, da je patent pravica, ki jo podeli pristojen urad, in sicer prijavitelju za izum z določenega področja tehnike. Gre za teritorialno pravico, kar pomeni, da se podeli za posamezno državo, lahko pa tudi za regijo.

Patentna prijava zahteva, da se prijavitelj pred prvim srečanje s patentnim zastopnikom pripravi vse potrebno. S tem mislimo na opis izuma, skice, če jih potrebujemo, znane informacije in podobno. Patentna prijava se začne pri patentnem zastopniku, ki svetuje najprimernejšo pot za pridobitev patenta.

Medtem ko je torej blagovna znamka industrijska pravica, pa je patent vrsta teritorialne pravice. V resnici lahko delujeta vzporedno ter obe podjetju prinašata izjemno velik uspeh.