Blagovna znamka

Tako kot fizično mora podjetnik zaščititi tudi svojo intelektualno lastnino. To poteka na nekoliko drugačen način, a vseeno dokaj učinkovito. En izmed načinov za zaščito intelektualne lastnine je blagovna znamka, ki pokriva predvsem grafične in podobne znake. Ker ti v sodobnem poslovnem svetu igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju prodajnih uspehov, jih je treba dobro zavarovati.

Zaščita blagovne znamke

Pomembno je, da se blagovna znamka pravočasno registrira. To je treba opraviti še preden se znak začne uporabljati, tako da se že v izhodišču preprečijo možne zlorabe. Zaščita blagovne znamke je v veliki meri preventivna in zagotavlja le pravno podlago za ugotavljanje morebitnih kršitev. Postopek zaščite blagovne znamke pa je na srečo dokaj enostaven in poceni. Treba je le oddati prijavo na Uradu RS za intelektualno lastnino, pri tem pa plačati pristojbino in znesek za 10-letno zaščito znamke. Če v postopku ne pride do težav, začne veljati pravna zaščita blagovne znamke z vpisom znamke v register.

Kršitev blagovne znamke

Preventivna zaščita sama po sebi ne preprečuje kršitev. Vseeno je nujno treba poskrbeti za pravočasno registracijo, saj v primeru kršitev blagovne znamke edino pravno podlago za ugoden razplet daje prav priznana znamka. Morebitne kršitve ugotavlja imetnik znamke sam. Urad je odgovoren edino za to, da konkurenca ne more registrirati podobne znamke v istih segmentih in na istem geografskem območju. Če se ugotovi kršitev blagovne znamke, je najbolj pametno postopati v sodelovanju s pravnim strokovnjakom. Je pa to precej odvisno od narave kršitve – ali gre za namerno zlorabo ali pa le za pomoto.