Postopki zaščite intelektualne lastnine

Blagovne znamke in patenti v Sloveniji zahtevajo registracijo oziroma prijavo, pri tem pa je treba seveda slediti določenemu postopku. Nekatere pravice intelektualne lastnine pa veljajo samodejno – to so na primer avtorske pravice. V vsakem primeru se je pametno vnaprej pozanimati, kakšni so postopki za določene pravice. Zaščita blagovne znamke, ki velja za najpogostejšo obliko zaščite intelektualne lastnine, je precej enostavna in cenovno ugodna, pa tudi patenti v Sloveniji ne zahtevajo veliko dela pri prijavi, zato je smiselno že pred vstopom na trg poskrbeti za vso potrebno zaščito pred potencialnimi zlorabami.

Zaščita blagovne znamke

Če želimo zaščititi svoje prepoznavne znake, se moramo odločiti za registracijo blagovne znamke. To lahko opravimo na Uradu za intelektualno lastnino RS, kjer se opravi enostaven postopek. Veliko je sicer odvisno od tega, katero geografsko področje želimo z znamko pokriti in v katerih kategorijah klasifikacije izdelkov in storitev želimo zaščito koristiti. Predvsem so od tega odvisni stroški, ki jih bo zahtevala zaščita blagovne znamke. V večini primerov pa bodo ti nanesli le nekaj stotakov. Pri postopku je seveda pomembno, da znake natančno opredelimo.

Prijava patenta

Patenti v Sloveniji se prijavljajo na podoben način kot blagovne znamke, tudi na istem uradu. Je pa v tem primeru še posebej pomembno, da točno opišemo predmet patenta. Ni treba izdelati prototipa, mora pa biti iz opisa jasno razvidno, kakšno napravo je moč izdelati s pomočjo domislice, ki jo želimo patentirati. Pri tem lahko pride tudi do določenih komplikacij. Pametno je, da prijavo patenta prepustimo zastopniku.