Patenti in patentiranje

Patenti sodijo med najbolj priljubljene oblike zaščite intelektualne lastnine, čeprav se morajo nanašati na konkretne izdelke. Seveda pa želimo na ta način pred zlorabo zaščititi predvsem domislice, ki v resnici ustvarijo konkurenčno prednost.

Kaj je patent?

Patentiranje zaščiti izum, ki je opredeljen kot tehnična rešitev. Ta mora biti izvirna in nova, torej ni možno kot patent prijaviti nečesa, kar je že znano in se morda celo že uporablja. Poleg tega mora biti izum industrijsko uporabljiv, kar pomeni, da mora omogočati izdelavo izdelka za reševanje določenega problema. To velja za potrebe katerekoli gospodarske panoge, tudi kmetijstva.

Veljajo pa tudi nekatere omejitve. Poleg tega, da mnoge domislice niso izumi oziroma tehnične rešitve, so neustrezne tudi nekatere domislice, ki sicer ugodijo splošnim zahtevam za patent. To velja v nekaterih primerih na področju medicine, pa tudi za izume, ki so v nasprotju z javnim redom ali moralo.

Kako pridobiti patent?

Najprej bo treba vložiti prijavo patenta. Postopek je podoben kot registracija blagovne znamke, ki je marsikomu že znana. Tako kot registracija blagovne znamke tudi prijava patenta poteka na Uradu RS za intelektualno lastnino, pa tudi sam postopek je precej podoben. Treba je izpolniti prijavo in s tem povezane formalnosti ter plačati zahtevane pristojbine.

Res pa je, da je patentiranje načeloma nekoliko bolj zapleteno. Registracija blagovne znamke je enostavna in jo lahko opravimo brez pomoči, medtem ko prijava patenta zahteva pozornost in natančnost pri izpolnjevanju vloge. Pametno je, če pri tem izkoristimo pomoč patentnega zastopnika, ki bo vse skupaj bistveno poenostavil.