Na podlagi česa se za prevajanje cenik sploh določi?

prevajanje cenik

Glede na to, da je v današnjem času vse več potrebe po tem, da se raznorazni dokumenti prevajajo v tuje jezike, je smiselno vedeti, zakaj je za prevajanje cenik lahko različen že samo pri enem ponudniku.

Namreč, razumeti moramo, da obstajajo, če lahko tako rečemo, različne stopnje, na podlagi katerih potem za prevajanje cenik sploh nastane. Te “stopnje” lahko razdelimo v posamezni rubriki, ki bosta veliko bolj jasni. Na primer, za prevajanje cenik lahko zajema bistveno nižje cene, če gre tu za navadne prevode kot pa, če gre za neka strokovna besedila. No, več o tem, kako za prevajanje cenik nastane in zakaj se cene tako razlikujejo ter kateri rubriki obstajata, pa bomo govorili v nadaljevanju tegale članka.

Kako torej za prevajanje cenik sploh nastane in katera so merila za določanje cen?

Kot smo že povedali, ko gre za prevajanje cenik, ne more vedno imeti enakih cen, pa tudi, če želimo prevod dobiti od istega prevajalca ali ponudnika. Namreč, nekateri dokumenti ali besedila so bistveno bolj zahtevna od običajnih, tako imenovanih “navadnih prevodov”.

Pri navadnih prevodih gre zgolj za preprosto obliko besedila, ki ga želi oseba prevesti. Ne potrebuje nobenih overitev ali pa česa podobnega. Gre torej zgolj za neko besedilo, ki ga želimo prevesti iz enega jezika v drugega. No, potem pa so tu jasno tudi sodni prevodi, ki pa morajo biti tudi overjeni, saj v primeru, da ni, je dokument lahko neveljaven. Zato je za tako prevajanje cenik zasejan z rahlo višjimi cenami, a še vedno ni to nič takega, saj takih dokumentov (rojstni listi, poročni listi in podobno) ne bomo prevajali ravno vsak dan.

Torej je smiselno, da so navadni prevodi cenejši tudi iz tega razloga, saj le-te zajemajo tudi veliko več strani kakor sodni prevodi in ne bi bilo prav, da bi stranki računali več ali pa enako vsoto denarja, kot pa za en rojstni list. Več o samih cenah in kakšne le-te so glede na specifičen tip prevoda, pa lahko najdemo tule: https://prevajanje.spletni-slovar.com/cenik