Za delovni tok hidravlične črpalke poskrbijo hidravlični ventili

S hidravliko se danes srečujemo na številnih področjih, med katerimi je tudi kmetijstvo. Njena osnovna naloga je dvigovanje bremen in nošenje priklopnih strojev, s čimer je marsikatero delo na kmetiji bistveno lažje in učinkoviteje. Nepogrešljiv del hidravlike so cevi in pripadajoči priključki, cilindri, črpalke in hidravlični ventili, od katerih je odvisno delovanje celotnega hidravličnega sistema. Zato je bistveno, da je celoten sistem med seboj usklajen in primerno vzdrževan.

Hidravlika deluje po principu pnevmatike, le da se v tem primeru ustrezen pritisk za mehansko delo ustvarja s pomočjo hidravlične tekočine. To so najpogosteje hidravlična olja, ki se do porabnikov pretakajo po hidravličnih ceveh. Za delovni pretok hidravlične tekočine med črpalko in porabniki so zadolženi hidravlični ventili, ki tako uravnavajo stopnjo pretakanje hidravlične tekočine. Danes poznamo različne vrste hidravličnih ventilov, ki se med seboj razlikujejo po funkciji, nadzornim načinom, po vrsti dela in vrsti tesnjenja.

S pravilno izbranimi kardani poskrbite za brezhibno delovanje priključenih strojev

Priključna ali kardanska gred ima pri traktorju zelo pomembno nalogo, saj ni namenjena le priključku delovnega stroja, ampak je zadolžena tudi za njihovo brezhibno delovanje. Preko nje se moč traktorja prenaša na delovni stroj, in mu na ta način daje obrate za nemoteno opravljanje svojo funkcijo. Zato morajo biti brezhibni tudi vsi njeni sestavni deli kot so na primer kardani. Zanje boste zasledili izraz tudi kardanski zglob ali kardanska vez

Danes so vam na voljo različne vrste kardanov, zato je potrebno biti pri njihovi izbiri zelo previden. Poleg tega, da je potrebno upoštevati moč traktorja in dolžino med traktorjem in priključkom, pa se kardani razlikujejo tudi glede na način svojega delovanja. S tega vidika poznamo direktne in dvozglobne kardane, ter kardane s sklopko in kardane s prostovrtečo sklopko. Ker je ponudba različnih blagovnih znamk kardanov danes izjemno pestra, vam priporočamo, da izbirate le preverjene proizvajalce.