Pred polaganjem talnega gretja je pomembno njegovo pravilno načrtovanje

Talno gretje je nizkotemperaturni sistem ogrevanja, ki se s svojimi prednostmi še najbolj približa idealnemu ogrevanju in na ta način popolnoma zadovolji kriterije ugodnega bivanja ter potrebe po toploti. A se je potrebno zavedati, da je to mogoče le, kadar je polaganje talnega gretja strokovno in kjer toplotne izgube objekta ne presegajo 50W na 1m2 stanovanjske površine. V tem primeru je talno gretje zadosten toplotni vir prostora.

Dober načrt olajša polaganje talnega gretja

Še pred polaganjem talnega gretja je potrebno ustrezno pripraviti tla in pripraviti natančen projekt talnega gretja. V njem se natančno izračuna toplotne izgube objekta oziroma posameznega prostora. Nato pa se na podlagi želene temperature v prostoru natančno izračuna, kako morajo biti položene cevi talnega gretja. Vedeti je potrebno, da je polaganje talnega gretja precej kompleksno in ima določena pravila, zato jih je potrebno upoštevati že pri njegovem načrtovanju. Najbolje bodo delo opravili izkušeni strokovnjaki na https://sanitar.si/talno-in-stensko-ogrevanje.html

Kakovostno položeno talno gretje prinaša številne prednosti

Če je talno gretje pravilno načrtovano in vgrajeno po predpisanih standardih, potem je to eden od najprijetnejših načinov ogrevanja, ki ugodno vpliva na človekovo počutje. K temu pripomore dejstvo, da ja temperatura pri talnem gretju najvišja pri tleh in nato pada proti stropu. To pomeni, da nam je v noge prijetno toplo, v višini glave pa je temperatura že nekoliko nižja. Zaradi tega so tudi toplotne izgube majhne, učinkovitost ogrevanja pa toliko večja.

Talno gretje pa ima za bivalni prostor tudi pomemben estetski učinek. Ker je praktično nevidno, v prostoru ne opazimo nobenih grelnih teles, hkrati pa omogoča maksimalno izkoriščenost prostora. Investicija v polaganje talnega gretja je običajno večja kot pri radiatorskemu načinu ogrevanja, a je potrebno vedeti, da je to najbolj varčno ogrevanje, če je pravilno izvedeno. Zato ga zaupajte le izkušenemu in preverjenemu izvajalcu, ki bo poskrbel za kakovostno vgradnjo in regulacijo.