Računalništvo

Računalništvo je veda, ki preučuje delovanje računalnikov in njihovo uporabo, vključno z strojno in programsko opremo.

računalnik

Računalnik

Računalnik je naprava, ki jo imamo verjetno vsi doma. Računalnik je sposoben opravljati zaporedje nekih procesov oziroma nalog, kjer procesira informacije, ki jih dobi v neki numerični obliki, za to pa uporablja vhodno-izhodne naprave, ki mu pri tem pomagajo, oziroma ta proces izvajajo.

Zaporedje ukazov in procesov se lahko spreminja, zato je računalnik uporaben za različne namene.

Računalnik je sestavljen iz centralne procesne enote – CPE, katere naloga je procesiranje nalog. Vsebuje tudi krmilno enoto, ta pa skrbi za vrsti red nalog oziroma operacij, ki jih mora računalnik opraviti.

Naloge so lahko branje podatkov iz na primer tipkovnice, ko tipkamo, iz miške, ko klikamo in pa izpisovanje rezultatov na primer na ekranu, naloga pa je tudi, da te podatke shrani.

Računalniki so edinstvene naprave zato, ker zmorajo procesirati funkcije, ki jih sprogramiramo, s tem pa mu pošljemo ukaze, ki jih mora izvesti.

Poznamo več vrst računalnikov, na primer super računalniki, tablični računalniki, notesniki, mini računalniki,…

Strojna oprema zajema vse dele računalnika, ki jih lahko primemo, na primer različna vezja, zaslon, kabli, tipkovnica,…

Programska oprema pa zajema vse dele računalnika, ki nimajo materialne oblike in jih ne moremo otipati. To so lahko na primer programi, podatki,…